Szent Antal kilenced – hatodik kedd

Jezsuita Udvar:/, Szent Antal Kilenced/Szent Antal kilenced – hatodik kedd

Szent Antal kilenced – hatodik kedd

Szent Antal kilenced hatodik keddje – megbékélés a gyászból, kapcsolati veszteségből

 

Jézus Krisztustól kérjük ezen a kilenc hetes lelki zarándokúton az ő békéjét, kiengesztelő-, gyógyító  erejét. 

Békétlenséget okozhat az életünkben, amikor egy olyan esemény kerül az életünkbe. Amit nem tudunk integrálni, nem tudunk elfogadni annak fényében, hogy egy gondviselő, szerető, segítő, életvédő Isten kezében tudjuk az életünket.

A legradikálisabb ilyen élményünk egy szeretett személy elvesztése, vagy attól való félelem, vagy a halál-, gyász tapasztalata. Ilyenkor az élet istenébe vetett hitünk rendülhet meg.

Nehéz lelkigyakorlatos hétre készülünk: ki kell mondanunk, hogy Isten akarata és a mi akaratunk között nincsen konkurencia. A veszteség és halál nem veszi el azt, ami a miénk. Mindenünk amink van, Isten ajándéka, és az Ővé minden, amit ideig-óráig ajándékba kapunk. 

 

  1. Imádságunk lehet, hogy kimondjuk a szívunk mélyén arra, ami fontos nekünk, hogy Istennek tulajdonítjuk: 

Legfontosabb ügyeim-, feladataim a tiedek Istenem, nem akarok velük istentelenül egyedül maradni. melyek a legfontosabb elfoglaltságaim, és látom-e ezeket úgy, mint amt Istentől kaptam?

Életem legfontosabb személyei, kapcsolatai előbb és jobban a tiedek Istenem, mint az enyémek. Kik ezek, és ki tudom-e mondani, hogy ezeket a kapcsolatokat nem tulajdonítom jobban magaménak, mint az Istenének. (Szüleim és családtagjaim nem jobban az enyémek, mint Istené. Házastársam ajándék, nem jobban az enyém, mint Istené. Gyermekeimet ajándékba kaptam egy időre, nem jobban és inkább az enyémek, mint Istené. 

A getszemáni kertben imádkozó Jézussal mondhatom különböző élethelyzeteimben: bárhogy legyen is, a Te akaratod legyen meg Istenem, mert az nekem a legjobb. 

  1. Böjtünk lehet: bármit fogyasztok, használok, láthatom, hogy ez is jobban Istené, mint az én magántulajdonom.

 Minden javam, minden táplálékom, minden tárgy, ami körülvesz és amit birtokolok, Isten ajándéka számomra, amiről Ő, az ajándékozó rendelkezzen. Konkréten pont ezt itt most, Istenének tekintem. Hogy hat rám ez a gondolat? Ez a mindenkori böjt lényeges szempontja!

  1. Alamizsnálkodásunk lehet, hogy úgy osztok meg valamit valakivel, hogy Isten ajándékát látom benne, ami rajtam keresztül eljut valakihez Isten akaratából. 

Adnám-e ezt, kínálnám-e ezt valakinek, mint ami Istentől jön? Valakinek a szándékát, cselekedetét úgy nézni, hogy gondolatban rákérdezek: amire gondol most embertársam, amit most szándékol, az tekinthető-e olyannak, mint ami isteni, mint amiben Isten hallatni tudja hangját, akaratát…

2023-05-20T10:31:27+03:00 május 20th, 2023|