Szent Antal kilenced – hetedik kedd

Jezsuita Udvar:/, Szent Antal Kilenced/Szent Antal kilenced – hetedik kedd

Szent Antal kilenced – hetedik kedd

A Szent Antal kilenced hetedik keddje – A megbékélés és a hit ajándéka

 

Lelki zarándoklatunk utolsó három állomásának témája a három isteni erény: a hit, a remény és a szeretet. Ezek készítenek fel minket arra, hogy életünk kapcsolatban legyen a Szentháromsággal. 

Szent Pál leveleiben a békéről mint kapcsolódásról beszél, a békesség teszi lehetővé a korábban elvált dolgok újbóli összekapcsolódását. A hit is kapcsolatot jelent: az Istennel való kapcsolatunkat, és az ebbe a  kapcsolatba vetett bizalmunkat. 

Pálnál a hitnek ezt a definícióját találjuk: „A hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, és meggyőződés arról, amit nem látunk.” (Zsid 11,1) Ez a három elvont fogalom – a hit, a bizalom és a remény – szorosan összetartozik. A bizalomhoz kapcsolódó remény azt jelenti, hogy tudom, hogy annak, ami jelenleg történik az életemben van valami értelme, függetlenül attól, hogy most éppen értem-e vagy sem. 

A megbékélést és a kiengesztelődésemet úgy segítheti a hitem, hogy az Istennel való kapcsolatomon keresztül tudatosíthatom, hogy mindaz, amit a múltban átéltem, nem véletlen, hanem beleillik egy nagyobb kontextusba.

A hit olyan ajándéka Istennek, melynek fejlődéséért én magam is felelős vagyok. A hitem áthatja egész személyiségemet, és halálomig fejlődik bennem. Ahhoz, hogy jobban megértsem a Jóistennel való kapcsolatomat, segíthet, ha megismerem a hit fejlődésének elméletét. 

 

1. Imádságom lehet, hogy Istennel együtt visszatekintek eddigi életutamra, és vele együtt vizsgálom meg, hogyan fejlődött, mélyült a kapcsolatunk. Feltehetem imában a következő kérdéseket: Az egyes életkorokban hogyan láttam életem értelmét vagy célját? Most mi az értelme és célja az életemnek? Mivel harcoltam az egyes életszakaszokban? Hol tapasztaltam csodát, hol éreztem mélységes áhítatot vagy extázist?

 

2. Böjtöm lehet, hogy szándékosan belemegyek olyan kiszolgáltatott helyzetekbe, ahol felmerülhet a „hitem kérdése”. Könnyű és derűs életszakaszokban általában nem kérdőjeleződik meg a hitem, vagyis az istenkapcsolatom. 

 

3. Alamizsnálkodásom lehet, hogy „adok” másoknak a hitemből. Megosztok valamit az én istenkapcsolatom ajándékából. Többet mutatok meg magamból, mint amennyit általában szoktam. 

 

2023-05-28T10:32:21+03:00 május 28th, 2023|