Szent Antal kilenced – ötödik kedd

Jezsuita Udvar:/, Szent Antal Kilenced/Szent Antal kilenced – ötödik kedd

Szent Antal kilenced – ötödik kedd

Szent Antal kilenced ötödik hete: megbékélés a fizikai szenvedésben, haldoklásban

A béke, ahogy az Úr adja, a kapcsolat kiteljesítése elsősorban az Atyával, és helyreállítássa az emberek között, az emberek szívében.
A béke, tehát nem egyszerűen háborútlanság, hanem a konkordancia és integritás kimunkálása.
Amikor a szívek együtt lehetnek, még ha ezek a szívek mást is éreznének, vagy néha fájnának is.
Amikor valami, ami az egész-ségünket (testi, kapcsolati, családi, életünk koherenciája) szétrombolni akarná, akkor az az, ami békétlenné tesz.
Mi ez?

Amikor ez előáll az életünkben, késztetésünk lesz, hogy mint ellenséggel megküzdjünk ezzel. Ebben a küzdelemben könnyen válunk elkövetővé vagy áldozattá.
Ekkor hozunk a tudatunk mélyén egy döntést, vagy inkább belesodródunk egy pusztító lelkületbe: mivel áldozat lettünk (egy erőszak, egy betegség, egy szenvedés, egy nehéz életkörülmény, egy igazságtalanság, egy megbántás áldozataivá), eldöntjük, hogy az áldozatiság attitüdjét engedjük győzedelmeskedni a szívünkben. Valamiért úgy érezhetjük, hogy áldozatként „jussunk”, „jogunk”, „felmentésünk” van, az elmaradt revans jogában vagyunk…
Miben érzem magam áldozatnak?

Ilyenkor az Úr Jézus kiszabadít ebből az elkövető-áldozat erőszakos függésből: Ő maga úgy adja oda az életét, hogy nem tehetetlen áldozat, hanem megválasztja, hogy szabadon tétlen marad az elkövetővel szemben az Atya jóságában maradva. „Nem ti veszitek az életemet, hanem én adom oda egész és teljes odaadással.”
Ez a választás szabadság. Ez a választás tesz Krisztus követővé. Abban a helyzetben, amiben áldozattá tett az élethelyzetem, akarok-e krisztusi lenni? Akarok-e úgy élet odaadó lenni, mint Krisztus?

Ez a választás a szabad szolgálat. Életem felajánlása, mint odaadott élet.
Az ördög hangja: Nem szolgálok.
Krisztus hangja bármi váratlan, erőszakos, vagy szenvedés teli élethelyzetben is: Engem küldj, azért jöttem, hogy szolgáljak, hogy életemet adjam.
Melyek lehetnek, lesznek az elkövetkező héten az én válaszaim, amelyekben „úgy mint Jézus” választok, Jézus mellé szegődök, krisztusi vagyok, keresztény?

2023-05-11T10:16:26+03:00