Szent Antal kilenced 4. Szentmise

Negyedik hét

Jézus Veronikával találkozik

 

 

Figyelmem fókusza a hétre:


Szolgálat a kiszolgáltatott felé: Van a lelkünk képességei között egy különösen értékes: a legrászorulóbb iránti megindultságunk. Ezt a látásunkat, képességünket használjuk tudatosan. 

Az önzetlen, szabad és kreatív szolgálat három lelki mozdulattal történik: Kiüresedés (önfeledtség képesség), empátia (szükséglet érzékenység), bevetettség (szeretet-motiváltság).

 

Lelki gyakorlat a hétre:

Szemléljem imádságban Veronika és Jézus közelségét.

Fejezzem ki hálámat „a felém nyújtott Veronika kendőjéért”.

Veronika kendője most „az én kezemben lesz”: érzékenységemet hozzá hasonlóan egy szenvedő arc felé fordítom. Mi a ki nem mondott szükség, és hogyan tudok válaszolni erre a szükségre. Legyek óvatos, és maradjak párbeszédben… 

 

Imádság:

 

Jézus így szólt: Elmegyek, és meggyógyítom.
De a százados ezt felelte:
Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám.

Mt 8,7

 

 

 

 

Dátum

2022. máj 03.

Idő

17:00 - 18:00

Helyszín

Szent Antal templom

Next Event

Leave A Comment