Szent Antal kilenced 5. Szentmise

Ötödik hét

Cirenei Simon viszi Jézus keresztjét

Kényszerből a szabadságba 

Figyelmem fókusza a hétre:

A boldogságunkról gyakran készítünk magunkban egy félig-meddig tudattalan képet, és a valóságon azt kérjük számon. Ha nem talál életünk történése a forgatókönyvünkkel a bizalmatlanság, félelem, indulat és csalódottság érzések jelzik, hogy krízisben vagyunk. A Jóisten ezeket az állapotokat gyakran használja a megváltásunkra.
Bizalmatlanság, félelem
Indulat, tehetetlen dűh
Csalódottság, megnemértettség
ezek, mint a találkozás helyei a kereszttel és Jézus keresztjével, Jézussal 

Lelki gyakorlat a hétre:

A héten legyek bizalmatlan, dühös és csalódott úgy, hogy arra gondolok, hogy ez nem is az én keresztem, hanem Jézus Krisztus osztozik velem… érezzem a közelségét és beszéljek hozzá… – mint Cirenei Simon is tehette hajdanán.

Imádság:

 

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,
ahol gyűlölet lakik, oda szeretet vigyek,

ahol sértés, oda megbocsátást,
ahol széthúzás, oda egyetértést,
ahol tévedés, oda igazságot,
ahol kétely, oda hitet,
ahol kétségbeesés, oda reményt,
ahol szomorúság, oda örömet.

Uram, add , hogy inkább én igyekezzek vigasztalni, mint hogy vigaszt várjak.
Inkább én törekedjek másokat megérteni,mint hogy megértést óhajtsak.
Inkább szeressek, mint hogy szeretet igényeljek.

Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat.
Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot.
Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre.

Ámen.

Dátum

2022. máj 10.

Idő

17:00 - 18:00

Helyszín

Szent Antal templom

Next Event

Leave A Comment