Magunkról

Jezsuita Udvar://Magunkról
Magunkról 2023-02-17T15:21:54+02:00

A kollégium célja az ignáci lelkiség megismertetése és felkínálása ifjú értelmiségieknek, azaz a jövő erdélyi értelmiség lelki és szellemi formálásához való jezsuita hozzájárulás az erdélyi magyarság szolgálatában. A kollégiumi élet már a jelenlegi formájában is jó alkalmat ad a következőkre: elmélyülni az önismeretben, tudatosítani személyes és közösségi értékeket, megtanulni jó és jobb személyes és közösségi döntéseket hozni, nem elmenekülni a konfliktusos együttélésből és együtt munkálkodásból,  megtanulni, hogy a konfliktusokban hogyan maradjanak szabadok és hűségesek legjobb önmagukhoz, tanulni-, gyakorolni a megértő kommunikációt, és elmélyülni a társadalmi érzékenységben a mások iránti kinyíló szolgálatban.

 • Az udvarban kezdődő életről így írnak az akkori lelkészségi tagok: Marosvásárhelyen 1996 – ban már létezik a Marosvásárhelyi Egyetemi és Főiskolai Lelkészség és MaFia-nak nevezik magukat. 1996-2000 között a lelkészségi találkozókat a belvárosi Keresztelő Szent János plébánián tartották, leginkább az akkoriban épülő Deus Providebit Tanulmányi Házban. 2000-ben az Egyetemi Lelkészség a városból távozó minoriták révén az érsek atyától megkapta a Köteles Sámuel utcában levő minorita templomot és a hozzá tartozó kolostort. Az akkori egyetemi lelkész, Bara László így emlékezik: „2000-ben kaptuk meg ezt a kis templomot és a kolostort. Érdekes története volt ennek is. Amikor meghalt Mezei atya, az öreg Bányász atya maradt egyedül itt, és akkor a minorita rendfőnök kérte a környékbeli papokat, hogy segítsenek be. Gondoltam, jó volna, ha nekünk adnák egyetemi lelkészségnek ezt a templomot. A diákoknak csak annyit mondtam, hogy van egy jó szándékom, de nem mondtam meg, hogy mi, és kértem, hogy imádkozzanak érte. Imádkoztunk, hogy ha az Úr akarja, akkor legyen a miénk. És egy év múlva a miénk lett. Azóta vagyunk itt. Több mint tíz éve, hogy a Lelkészség a minorita kolostorban működik. Az elmúlt években a templomot, majd a lelkészségi termeket is felújították, hiszen „kócos” volt az épület, mondhatni romhalmaz. Ma már felújítva és a fiatalok igényének megfelelően berendezve várja azokat az egyetemistákat, akik keresztény környezetbe vágynak, egy közösség és egy otthon után.”
 • 2007-ben a Segítő Nővérek: Darvas Piroska majd Vormair Emese, segítségével működik bentlakás a minorita rendházban. Néhány diák él itt, akik igényesek a hitéletben, szeretnének hozzáértő szakemberekké válni és érteni a világ dolgaihoz. Hozzávetőlegesen 15-20 diák lakik itt.
 • 2008-ban Bara László egyetemi lelkész hívására és bíztatására érkeznek a jezsuiták, Szőcs László és Jakabos Barnabás, hogy átvegyék az ifjúság nevelését. A Lelkészség keretében már hagyománnyá lett jól működő programok, mint: tematikus estek, farsangi bál, egyéb közösségi tevékenységek folynak. Nagyjából 25-30 diák él a lakásokban.
 • 2009-től az itt lakók száma folyamatosan emelkedik. Az itt élő diákok lassan kibontakozó közösségi keretek mentén élnek, megjelenik egy első egyszerű formája a házirendnek.
 • 2010-ben Jakabos Barnabás immár ténylegesen átveszi Bara Lacitól a Lelkészség szervezését, Vormair Emese a formálódó kollégiumi közösség kísérésére fókuszál.
 • 2011-ben P. Pakot Géza SJ-t nevezik ki a kollégium igazgatójává Vormair Emese mellé. Már 60 diák élvezi a lassacskán kollégiumi lelkületűre alakuló együtt lakás adta lehetőségeket. Még erősebb különálló fókuszt kap a Lelkészség és a bentlakás szervezése. Jakabos Barnabás távozásával szünetel vagy megváltozik a Lelkészség működése.
 • 2012-ben a kollégium 80 bentalkóval működik. Fontosabb struktúrái: állandó féléves programmá lesznek a lakóközösségi kiértékelő estek (Magis), immár hagyománnyá lesz, hogy első félévben önképzőköröket tartanak kedd esténként a bentlakók, második félévben pedig önkéntes szolgálatot vállalnak különböző rászorulókat gondozó intézményekben. Egyre gyakoribbá lesznek az újjonan kialakított „kávézóban” az olyan közös estek és programok, melyek kifejezetten az itt élő diákok fejlődését és közösséggé érését segítik elő. A kávézó büszkesége, hogy becsület kasszával működik. Kovács Blanka segíti Vormair Emese és Pakott Géza munkáját.
 • 2013 tól távozik Pakott Géza, Emese és Blanka mellé társul újra Jakabos Barnabás. A kollégium kialakult programjai szerint működik a közösségi élet 80 itt lakó diákkal.
 • 2014 őszétől Emese és Blanka eltávozásával Barnabás veszi át a kollégium igazgatását Mihalkov Ferenc jezsuitával és nyolc másik segítővel, akik korábbi Lelkészségi tagok, volt kollégisták, vagy rezidensként itt maradt volt kollégisták. Lefektetésre kerül a felvételizés menetrendje, létrejönnek az Aktív Csapatok, a Fórum, a féléves évkezdő csapatösszerázó kirándulások.
 • 2015-2016-ban a kollégium a kialakult keretek közt működik, 2016 nyarától Ferit váltja Nevelős Gábor rendtársa. Tovább körvonalazódnak az Aktív Csapatok vezetői struktúrái, az önkéntesség, az önképzőkörök és azok kiértékelői. Az épületben sok felújítás és rendeződés kerül befejező szakaszba.
 • 2017-től csatlakozik a kollégiumhoz Tamás Barna, mint kollégiumi lelkész.
 • 2018 januárjától a kollégium vezetését Kovács Miklós veszi át, megalakul a vezetőségi tanács, a kollégisták megválasztják az első diákképviselőt.
 • A kollégium szervezeti felépítésében talán a legfontosabb és legalapvetőbb szervezeti egységek a lakóközösségek. Egy kollégista itt eltöltött idejére is valószínűleg az gyakorolja a legnagyobb hatást, hogy kivel lakik együtt, illetve hogy kivel és hogyan van együtt szabad idejének jó részében.
 • A lakóközöségekbe való szerveződés elsősorban az épület felépítéséből adódik, de ez még nem elég ahhoz, hogy közösségnek nevezhessünk egy lakást. Ehhez kellenek a közös élmények, megosztások, és a kapcsolataink ápolására, esetleges konfliktusok megoldására fordított idő és energia. Ebben segítenek a lakóknak a Magis-körök.
 • A Magis-körök egy jezsuita lelkiségi szóról kapták elnevezésüket, ami azt jelenti, hogy “többet, jobbat, odaadóbban, nagylelkűbben, szabadabban, a fejlődés és növekedés szellemében…”, és itt konkrétan egy rendszeres havi esti összejövetelt takar. A lakások lakói, egy kísérő jelenlétében,  havi rendszerességgel, azaz rögzített időpontban  összeülnek, hogy beszéljenek mindenről, amiről egy jó együttélés esetében beszélni érdemes: önmagukról, az együttélés nehézségeiről, élményekről, amelyek hálát, növekedést ajándékoztak. Így vall erről egy kollégista:
  • “Ha valaki azt kérné tőlem, hogy jellemezzem két szóban a Magis-köröket, akkor ezt a két szót választanám: megosztás és haladás. Ezeken az alkalmakon mindig megállunk egy percre és együtt elemezzük magunkat, közösségi életünket, azt, hogy mit tűztünk ki célul és merre haladunk. A közös út az, ami megtölti tartalommal a Magis-köröket. A cél emberré válni, az út pedig a szentignáci lelkiség megismerésén keresztül vezet. A legjobb ebben az együtt töltött másfél-két órában az, hogy megosszuk egymással a mindennapi tapasztalatainkat, ki hogyan halad és milyen kapcsolata van belső énjével, lakótársaival, a többi kollégistával, Istennel… Érdekes hallgatni a kompromisszumokat, amelyek ilyenkor köttetnek, de még izgalmasabb várni a következő alkalmakra, hiszen minden ilyen találkozás “egymással” közelebb visz a cél eléréséhez.” Perényi Anett

Rendezvényszerveződő Csapat

A Rendezvényszervező Csapat, a Kávézó tisztántartásáért, és áruval való feltöltéséért felelős csapatból nőtt ki. 2016 októbere óta végzi tevékenységét megújult névvel és feladatkörrel. Célunk: a közösség számára felkínált és szervezett minőségi közösségi idő a növekedésre és rekreációra: rendezvények szervezése és gördülékeny lefolyásának biztosítása. Ezek közül néhány: a kollégiumi közös hétvégék (Összerázó, Összetartó), játékestek, filmklub, közös ünneplések, szülinapozások, előadások és más nevezetes dátumokhoz kötődő kissebb-nagyobb rendezvények.

Képzés és Szakmaiság Csapat

Aktív csapatunk 3 éve alakult, kezdetben Tanulós Csapat névvel. Fő célja, hogy a kollégistáknak olyan lehetőségeket, eszközöket, előadásokat biztosítsunk, melyek által szakmailag fejlődjenek, tudásukat és képességeiket, ha lehetséges több téren is fejlesszék. Aktív csapatunk létszáma folyamatosan változik, átlagban 8-10 fős.  Felelősségünk a tanuló terek rendben tartása, hogy egy megszokott szabály szerint és tiszta, szép környezetben tanulhassanak a kollégisták. A kollégium saját könyvtárral is rendelkezik, kb. 2000 könyv található meg, ebből 200 kifejezetten szakkönyv. Ezen könyvek leltározása is a munkánkhoz tartozik.

Kezdetben önálló rendezvényeink közé tartoztak a március 15.-ei és október 6.-ai megemlékezések, a Költészet napja, most a rendezvényszervező csoporttal karöltve szervezzük kulturális eseményeinket.

Lelkiségi Csapat

A lelkiségi csoport 2014-ben alakult, immáron harmadik éves. Mindaddig is hangsúly volt fektetve a lelki életre a kollégiumban, de nem volt egy, mindezért felelős kis csapat. A kápolna jelenlegi helyisége is akkor került átadásra, azóta is folyamatosan bővül, alakul. Az idő múlásával csapatunk is sokkal szervezettebbé vált, mindig felhasználjuk a korábbi évek tapasztalatait. Egyre inkább megérezzük, mire van igény a bentlakók részéről és igyekszünk olyan lelki programokat szervezni, amelyekbe szabadon és örömmel bekapcsolódnak.

Célunk a lelki feltöltődés biztosítása mindenki számára, aki ebben elhivatottságot érez, akinek igénye van minderre. Fontosnak tartjuk, hogy mindenki megtalálja azt a sajátos imamódot, ami által közelebb tud kerülni a jó Istenhez, amit valóban a sajátjának érez. Tudatosan többre, jobbra vágyunk: hogy nemcsak a mi kis közösségünk fejlődjön lelkiekben, hanem a mély Istenhitet másoknak is átadhassuk, segíthessünk nekik is imádkozni, jól imádkozni. Vágyunk arra, hogy személyes Isten kapcsolatunkat a hétköznapokban is tudjuk formálni, mélyíteni, mások számára is megfoghatóvá, konkréttá és megélhetővé tenni. Az idő központi tényező az imában, és mi erre tudatosan figyelünk: a személyes időre Istennel, ugyanakkor a minőségi együtt töltött időre egymással, embertársainkkal. Közösségformáló erőnek tekintjük az imát, így ez is célunk, elsőszámú vágyunk, erre is szeretnénk hangsúlyt fektetni.

Céljainkat különféleképpen próbáljuk megvalósítani, lehetőséget nyújtva sokszínű lelki programra, hogy így mindenki megtalálhassa a számára valódi imamódot. Hetente egy-egy este alkalmat biztosítunk közös imára, ez hétfőnként a zsolozsma, szerdánként az examen. Havonta egy szerda esti szentmise nyújt lehetőséget az Istenre figyelésre. Ugyanakkor félévente egy vagy két alkalommal szentségimádást szervezünk, aminek színhelye többnyire a templom, de néha a kápolna. Nagyböjti időszakban keresztúti ájtatosságot végzünk és a néhány itt maradó diák vagy kollégiumi barátunk számára a Nagyheti szertartásokat meghitt baráti módon. Szesszióban különösképpen figyelünk a lelki életünkre, így akkor a heti program kiegészül kedd reggeli dicsérettel, és a péntek esti imával. Van egy új keletű rendezvényünk is a kápolnában, aminek neve az időszakos meditatív kiállítás. Különböző, sokatmondó képekkel és idézetekkel díszítjük a kápolnát, ami talán megérinthet valakit, lelkiállapotában elmélyíti, esetleg előrébb viszi. Filmvetítések is vannak: nagyhéten a Passió című film vetítése már hagyománnyá vált, de különböző, lelki tematikájú filmeket is megnézünk, megbeszélünk a bentlakókkal. Célunk az ignáci lelkiség jobb megértése, ízlelése, megszeretése és megszerettetése az egyetemisták között.

Egészséges Életmód Csapat

Az aktív csapat körülbelül 3-4 éve született. Eleinte csak a terem tisztán tartása és bővitése volt a feladata. Ma már előadásokat, közös edzéseket, bemutatokat is tartunk.

A csapatunk célja a kollégisták figyelmének az egészséges életmódra való irányítása. Szerintünk az ilyen életmódnak három alappillere van: edzés, táplálkozás és pihenés. A pihenéshez még hozzá tartozik a stresszlevezetés és a test ápolása is. Mi megprobáljuk megmutatni mit és hogyan érdemes enni, hogyan jó edzeni és hogyan lehet hatékonyan pihenni és regenerálodni. Másik célünk a terem gondozása, fenntartása és fejlesztése.

Eddig is voltak jó közös edzéseink, amit egy önkéntes bentlakó diák tartott a többieknek és most van egy személyi edző is, aki külön edzéseket tartott és tanácsokkal látott el minket. Volt egy előadás a hatékony időbeosztásról, egészséges ételek bemutatója, minden héten a fiúk focit szerveznek. Tervben vannak és szervezés alatt további előadók meghívása, workshoppok, edzések beiktatása.

Környezettudatos Csapat

Ez az aktív csapat Kertész Csapat névvel indult. Az udvarok, az utca, a virágágyások rendezéséért volt felelős és 2016-tól alakult a Környezettudatos Csapattá. Csapatunk tagjai 3 hetente találkoznak: beosztjuk, és programra tűzzük a kollégisták részvételét a lakókörnyezetünk gondozásával kapcsolatos feladatokba. Hetente takarítást szervezünk ezeken a tereken, ezáltal gyakorolva a csapatmunkát. A közös takarítást gyakorta egy jó teázással zárjuk.

Legutóbbi rendezvényünkön például töklámpásokat faragtunk, amelyekkel a gangot díszítettük. Most a gang “kivirágoztatása” és a kisebb belső terek, átjárók otthonossá tétele a terv.

Zene Csapat – Magis zenecsoport

Csapatunk 2013-ban alakult Zene és liturgia csoport néven. Később, ahogy gyűltek a tennivalók és egyre jobban kiszélesedett a hatáskör, a két csoport különvált, és azóta önállóan működnek. Így jött létre a kollégium zenecsoportja, amely a MAGIS nevet viseli. A kezdetben szegényes felszerelést a hatalmas lelkesedés pótolta, majd az évek során a repertoár új énekekkel, a csapat pedig új tagokkal bővült.

Célkitűzés: ’Minőségi zenét szolgáltatni a minőségi idő eltöltéséhez’. Feladatunk, tehát szebbé tenni a közös ünneplést, liturgiát. Rendszeresen zenélünk a vasárnap esti szentmiséken, szentségimádásokon, keresztúton, vagy egyéb liturgikus eseményeken. Ahhoz, hogy ez a csapat működhessen és megvalósuljon a célja, rendszeres próbák szükségesek, a hangzás javítása, illetve az énekrend folyamatos bővítése, új énekek, szólamok bevezetése.

Minden csütörtök este 20:30 órától énekpróbát tartunk a kollégium zenetermében, illetve vasárnap 18:00 órától (szentmise előtt) a templomban. A zenecsoport tagjai részben kollégisták, részben más egyetemisták, akik áldozatos munkájukkal hozzájárulnak az ünnepek szebbé tételéhez.

A Lelkészség által szervezett programokon kívül a csapat más rendezvényeken is részt vett. Jelen volt 2014. áprilisában a Főegyházmegyei Ifjusági Főlelkészség által szervezett Resurrexit – Missziós zeneműhely rendezvényen. 2015. decemberében néhányan képviselték a csapatot a Renovabis által megrendezésre kerülő fesztiválon Németországban. 2016. novemberében pedig részt vett a Marosvásárhelyen szervezett Egyetemi Lelkészségek Zenecsoportjainak találkozóján. A csapatban bárkit szívesen látunk, aki jó énekhanggal rendelkezik, vagy játszik valamilyen hangszeren és szívesen részt venne a közösség tevékenységében, megtapasztalva, milyen felemelő tud lenni a közös zenélés, ünneplés. A vasárnapi szentmisén való éneklésnek az esetek többségében előfeltétele a csütörtöki próbán való részvétel!

PR Csapat

A PR csapat a 2015-16-os tanévben indult, így a legfiatalabb aktív csapatnak számít.

Célja a kommunikáció, a kollégium számára fontos információk megosztása. Egyrészt magunkról másoknak: kialakítani a kollégiumunknak egy mindenki számára elérhető és élethű bemutatását. Másrészt, célunk, hogy a kollégisták számára hasznos információk, lehetőleg a maguk fontosságának és rendeltetésének megfelelő helyen, elérhetőek legyenek.  A PR csoport felelősségi körébe tartozik a kollégium megismertetése a leendő kollégistákkal, a felvételit szervező csapat összehívása, a világhálón való jelenlétünk biztosítása (jelen honlap és a “MAJEK” Facebook oldal), illetve belső kommunikáció terén a bentlakók fórum-beszélgetéseinek meghirdetése, jegyzőkönyvezése, és döntéshozásainak levezetése.

 • Vezetőségi tanács
  • Kollégium vezetője: Kovács Miklós
  • Jezsuita Udvar vezetője: Jakabos Barnabás SJ
  • Diákképviselő: Joudi Bernadette
  • Kollégiumi lelkész: Petrovics László SJ
  • Kísérők képviselője: Tankó Zsuzsa
 • Fórumok
  • A Fórumok a minden kollégistát érintő legfontosabb döntések közös meghozásának első számú keretei. Kéthavi rendszerességgel tartjuk, részvételi demokrácia formájában működik. Minden kollégista részt vehet, és a napirendre tűzött felmerülő témák, kérdések megvitatása után egyszerű szavazati többséggel döntünk. A Fórumoknak mindemelett tájékoztató, illetve végrehajtó szerepük is van, azaz egyes szervezési kérdésesekben lépések és munkakiosztás is történhet.
 • Diáktanács
  • Résztvevői az aktív csapatok küldöttei és a diákképviselő. Havi rendszerességgel ül össze. Ez az alkalom szolgál a küldöttek vezetői-szervezési készségeinek és az aktív csapatok fejlesztésére – akár meghívott szakértők bevonásával is. Ugyanakkor  a csapatokra vonatkozó döntések meghozatalának alkalmai. A diáktanács a kollégium „vezető stábja”, egyúttal az Aktív Csapatok szupervíziós segítő köre is.
 • Kísérők
  • A vezetőség munkáját segítik kollégiumnak is helyet adó épületben lakó családok felnőtt tagjai (Székely Péter és Mónika, Kovács Miklós és Zsuzsa, Salló Zsófia és Tivadar) illetve az éppen magisztériumát itt töltő jezsuita szerzetes/jelölt Nevelős Gábor. Ők együtt kísérőkként vannak jelen közös programjainkon, és személyes találkozásainkkor.
 • Munkatársak
  • Misi – Ilyés Mihály : gondnok, karbantartó
 • A kollégium házi zenekara egyidős a zeneteremmel. Amikor 2014 nyarára az említett helyiség elkészült a Köteles 2. pincéjében, egy avatóünnepségre került sor, melyen egy akkori kollégistákból alakult zenekar biztosította a hangzavart. Azóta minden évben, mindig megújulva, rendíthetetlenül színpadra lépnek a kollégium belső rendezvényein. Mivel állandóak a változások, a zenekar sem ugyanaz mindig. Ez nem egy, hanem több, egymást követő, egymásból kinövő sok formáció, ami többek közt az „Előd és a Tarhonyák” néven is volt már világhírű. Akik eddig megfordultak benne, szigorúan ABC-sorrenden: Ambrus Ágota, Antal Előd, Csúcs István, György Szilárd, Haba Henrik, Kiss-Miki Renáta, Kiss-Miki Tamás, Kovács Miklós, Nánia Csilla, Petrea Andrea, Székely Péter.
 • Részt veszel az Összerázón, az önképző körökön, a Magis-körökön, az Összetartón, félévzáró személyes beszélgetésen valamelyik kísérővel, önkénteskedsz, kiveszed a részed egy aktív csapat munkájából;
 • Betartod a kollégium házirendjét és a terek használati szabályzatát;
 • Havonta kifizeted a közköltség rád eső részét és a havi kollégiumi hozzájárulást, vagy előre jelzed, ha ez számodra valamilyen akadályba ütközne.